Het ideale planttijdstip

Bomen met naakte wortel moeten geplant worden tijdens hun winterrust. Voor de meeste loofbomen betekent dit nadat ze alle bladeren hebben verloren en voor ze opnieuw uitlopen. Het plantseizoen voor bomen met naakte wortel loopt dus ongeveer van half november tot begin april. Door het verplanten is hun capaciteit om water op te nemen sterk gedaald. Maar aangezien er geen bladeren zijn, is ook de verdamping beperkt.

Planttijdstip van kluitbomen

Aangezien bij kluitbomen de wortels altijd omgeven blijven door grond, drogen zij minder gemakkelijk uit en is de schok van het aanplanten iets kleiner. Daardoor kunnen zij iets vroeger geplant worden en loopt het plantseizoen ook langer door, ruwweg van half september tot half mei. Bomen in container kunnen in principe het hele jaar door aangeplant worden als ze voldoende water krijgen. Aanplanting tijdens de zomermaanden wordt toch het best vermeden, aangezien de kans op uitdroging dan zeer groot is.

Planttijdstip

Rekening houden met vorstperiodes?

Voor alle types plantgoed geldt dat ze beter niet geplant worden tijdens een zeer natte of een vorstperiode. Bij strenge vorst bevriest de losse grond in de plantput en kunnen de wortels uitdrogen. Als er enkel een lichte nachtvorst is, kan men het best wachten met planten tot het iets opwarmt in de loop van de dag. Tijdens een erg natte periode kan een zuurstoftekort ontstaan, waardoor de boom als het ware verdrinkt. Plant dus zeker nooit bomen in een plantput waar water in staat. Ook het graven van de plantput en het aandrukken van de grond vernietigen de bodemstructuur als het te nat is.

Een boom planten in het najaar

Om aan te slaan heeft het wortelgestel van een boom water nodig. Zowel in het voor- als in het najaar valt voldoende neerslag om de boom op gang te krijgen. In het najaar krijgt de boom voor de winterkou nog de kans om zijn wortelontwikkeling te starten. Bovendien heeft de grond in de plantput een hele winter om zich rond en tussen de wortels te verdelen. Dit maakt de boom minder droogtegevoelig tijdens het eerste groeiseizoen.

Toch kiezen voor een voorjaarsplant?

Op het moment dat de boom in de lente uitloopt zijn de omstandigheden optimaal voor de boom. In het voorjaar kan het te nat zijn of te lang vriezen, waardoor men in tijdsnood raakt. Bij een vroege lente kan het zijn dat bomen al uitlopen terwijl de bodem nog te nat is om te planten. In ieder geval heeft een in het voorjaar geplante boom een nadeel op een najaarsaanplant, aangezien de boom net na het planten onmiddellijk moet uitlopen en het eerste groeiseizoen moet zien te overleven. Globaal gezien is een najaarsaanplant dus gunstiger voor bomen dan een voorjaarsaanplant, zeker voor bomen met naakte wortel.

Bomen met een vlezige wortel

Uitzonderingen op de algemene regel zijn boomsoorten met een vlezige wortel, coniferen en bladhoudende loofbomen. Bomen met een vlezige wortel worden het best in het voorjaar geplant. Zo is de periode tussen het planten en de start van wortelontwikkeling zo kort mogelijk en kan de boom vlugger herstellen van schade aan het tere, vlezige wortelgestel. De wortelactiviteit bij coniferen en bladhoudende loofbomen gaat ook in de winter door, zij het op een laag pitje. Deze bomen worden het best vroeg in het najaar of laat in het voorjaar geplant. Vroeg in het najaar hebben de bomen nog enkele maanden tijd om te herstellen van wortelschade voor de wortelactiviteit vertraagt. Laat in het voorjaar is de wortelactiviteit alweer op gang gekomen en kan de boom onmiddellijk reageren op de verplanting.

Bron: Technisch vademecum bomen. Harmonisch park -en groen beheer.

Op zoek naar deskundig advies over het onderhoud of de verzorging van je bomen?
Of ben je van plan om bomen te vellen maar vraag je je af hoe je dit het beste aanpakt?

Neem vandaag nog contact op met Curabo, de boomverzorger van Limburg en omstreken.