Berichten

Boomwortels

Hoever strekken de wortels van een boom?

Je wil de wortelspreiding van een boom kennen wanneer je: infrastructuur wilt aanleggen in de buurt van de boom: een ondergrondse leiding waarvoor een sleuf gegraven moet worden een weg, oprit of pad waaraan aanzienlijke graafwerken…